Kullanıcılar asansörlerin güvenli ve verimli hizmet etmesini istemektedirler.

Asansörlerin periyodik bakımlarının ve kontrollerinin düzenli ve eksiksiz yapılmaması sonucu  kazalar ve hasarlar oluşabilmektedir. Tüm bunların yaşanmaması için asansörü kullananların ve asansörden sorumlu kişilerin bu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

Asansörlerin sürekli arıza vermesi kullanan kişileri ve asansör sorumlularını korkutmakta, endişelendirmekte ve asansör güvenilirliğini sorgulat maktadır.